niedziela, 26 lutego 2012

Quo vadis, Warszawski Indeksie Giełdowy?

Początek roku minął na giełdzie papierów wartościowych pod znakiem odrabiania strat z drugiej połowy 2011 roku.
Ostatnie dwa tygodnie rynek rynek trwa jednak w krótkoterminowym trendzie bocznym, po nieudanej próbie przebicia oporu (z 31.08.2011 roku). Naturalne więc stają się dywagacje co do dalszego ruchu indeksu. Zróżnicowane, na przemian pozytywne i negatywne informacje gospodarcze nie pomagają w zajęciu konkretnego stanowiska co do tej kwestii. A co mówi nam analiza techniczna?

Wykres 1)

Z perspektywy analizy ichimoku indeks warszawskiej giełdy zrobił ważny krok, który nie udał mu się w listopadzie ubiegłego roku - z impetem przebił chmurę (kumo), ustanawiając 6-miesięczne maksimum. Zatrzymał się jednak na wcześniej wymienionym oporze (42 222), wpadając w trend boczny. Pomimo niedawnego przebicia od góry linii Tenkan-Sen (różowa), nie ma powodu do zmiany nastawienia średnioterminowego z pozytywnego. Sygnał sprzedaży nie został potwierdzony przez linię Chikou Span (linia czarna), a najbliższe wsparcie leży niezagrożone jeszcze na poziomie 40 792 (linia Kijun-sen - czerwona).

Gorzej sytuacja wygląda w oparciu o analizę wskaźnikową. Na wskaźniku CCI pojawiła się negatywna dywergencja (zaczynająca się od połowy stycznia, zaznaczona podwójną niebieską linią), co może oznaczać głębszą korektę. Sygnał sprzedaży potwierdza również MACD, przebijając linię sygnału 14.02.2012 roku.

Można więc oczekiwać w najbliższym czasie korekty, której zasięg sięgnie prawdopodobnie, w przypadku pojawienia się jej w najbliższym czasie (okolice 28 lutego), okolic 50% zniesienia fibonacciego i jednocześnie górnej linii chmury oraz linii średnioterminowego trendu wzrostowego, czyli okolic 39 500, lub, w przypadku pojawienia się jej trochę później (okolice 17 marca), poziomu 38% zniesienia fibonacciego i jednocześnie górnej linii chmury oraz linii średnioterminowego trendu wzrostowego, czyli okolic 40 000. W przypadku przebicia tego poziomu, zmieni się prognoza pozytywna na neutralną. Pytanie, czy wybicie z trendu bocznego nastąpi już w ciągu najbliższych sesji, czy indeks zaryzykuje jeszcze walkę na linii oporu.

Wykres 2)

Na wykresie o interwale tygodniowym widzimy, że kurs dotarł do silnej linii oporu, po wcześniejszym wygenerowaniu sygnału kupna na MACD oraz na wykresie ichimoku (przebicie przez kurs linii Kijun-Sen oraz Tenkan-Sen, potwierdzone z opóźnieniem przez linię Chikou Span). Zwężenie chmury sugeruje możliwość jej przebicia przez kurs, aczkolwiek wydaje się, że najpewniej stanie się to po krótkiej korekcie. Wskaźnik ADX pokazuje osłabianie się trendu spadkowego i byc może jego definitywne zakończenie, o ile kursowi uda przebić się przez opory. Wsparcie leży na linii trendu spadkowego i pokrywa się ze wsparciami analizy średnioterminowej. W przypadku przebicia linii trendu oraz lini Tenkan-Sen i Kijun-Sen (wparć ruchomych) prognoza zmieni się na neutralną, gdzie decydującą rolę odgrywać będzie stały opór o wartości 36 560. Jego przebicie oznaczać będzie kontynuację trendu spadkowego.

Istnieje jeszcze oczywiście jedna opcja, a ze względu na nieobliczalność rynku nie można jej pominąć - gdy kurs na trwałe przebije opór 42 222 pkt, można będzie z dość dużą pewnością uznać to za początek hossy, której wszyscy z taką niecierpliwością oczekujemy.

sobota, 25 lutego 2012

PKN ORLEN jest źle?
Sytuacja techniczna na PKN Orlen do złudzenia przypomina scenariusz jaki spotkał inwestorów na walorze PBG.ANALIZA KLASYCZNA                                                                                               
Na wykresie możemy zauważyć formację trójkąta, wydaje się bardzo możliwym wybicie kursu z trójkąta dołem. Dolna krawędź trójkąta przebiega w okolicach 34,80 przebicie tej linii będzie bardzo złym sygnałem. Potencjalny ruch spadkowy sięga do 25 zł.


ANALIZA ICHIMOKUPodobnie jak na PBG wcześniej sygnał sprzedaży został wygenerowany według metody ichimoku i jest to również przecięcie się od góry średniej tenkan z kijun. Niemniej jednak w przeciwieństwie do wyżej wymienionej spółki budowlanej ichimoku pozwala wyznaczyć jeszcze jedno silne wsparcie, którym jest dolna krawędź chmury okolice 35,30 zł.
Wybicie dołem z chmury wygeneruje silny sygnał sprzedaży i zwiększy prawdopodobieństwo wybicia z trójkąta i potencjalnego spadku do 25 zł. Ocena negatywna
PBG wybicie z trójkąta

Trzeba powiedzieć, że sytuacja PBG nie jest ciekawa, wysokie zadłużenie nawet jak na branże budowlaną ponad 60% plus plotki jakoby PBG miało problemy z płynnością, wartym dodania jest fakt iż spółka niebawem opuści indeks Wig20. Między innymi te czynniki mogły wpłynąć na spadki z jakimi mamy ostatnio do czynienia na tym walorze. A jak wygląda sytuacja techniczna spółki? Również nieciekawie...

ANALIZA KLASYCZNA


Spółka znajdująca się w długoterminowym trendzie spadkowym dawała duże nadzieje inwestorom podczas październikowo/listopadowych wzrostów ( z okolic 54 zł do ponad 90 zł).
Niemniej jednak na wykresie można było zauważyć formację trójkąta symetrycznego zapowiadającą kontynuację trendu spadkowego. Bardzo ważnym poziomiem w tym wypadku były okolice 74 zł była to dolna krawędź trójkąta. Niestety nastąpiło wybicie w dół przy rosnących obrotach co nie jest dobrym prognostykiem. Potencjalny poziom spadków to niestety aż 38 zł wynikający z formacji trójkąta symetrycznego. Warto dodać, że kurs przebił również w dół średnią 100-sesyjnąANALIZA ICHIMOKU


Niestety analiza metodą ichimoku również nie pozostawia złudzeń. 13 lutego został wygenerowany istotny sygnał sprzedaży: linia tenkan przecięła kijun od góry co więcej silne wsparcie w postaci dolnej krawędzi chmury zostało wybronione przez kurs tylko na jedną sesję. Obecnie metoda ichimoku nie pozwala na wyznaczenie wsparć. Niemniej jednak można podejrzewać, że wrześniowy dołek tj. 53,70 powinien przynajmniej na chwilę zatrzymać spadki. Wskaźnik RSI znajdujący się w strefie mocnego wyprzedania także daje nadzieję na lekkie odreagowanie intensywnych spadków z ostatnich dni, niemniej jednak moja opinia  dla tego waloru jest negatywna.poniedziałek, 20 lutego 2012

Ciąg dalszy spółki, o której wszyscy mówią - jaka jest nadzieja dla DSS?

Wszystkie linie trendu zawiodły i spółka DSS od kilku dobrych sesji generuje straty dla swoich akcjonariuszy. W mediach wciąż szumi o jej kłopotach, mnóstwo osób zadaje sobie pytanie: co dalej? Jaka jest naprawdę jej sytuacja analityczna?

Już kilka razy cena akcji bez problemu pokonywała poziomy wsparcia wyznaczane przez różne analizy i obecnie osiągnęła poziom 50% fibonacciego (7,76) ceną zamknięcia (7,72), nieznacznie tylko spadając poniżej tego poziomu podczas dzisiejszej sesji (minimum sesji na poziomie 7,62). Spadek ten został skutecznie zatrzymany przez linię Senkou Span A (dolna krawędź chmury, znajdująca się na poziomie 7,59).
Poziomy Fibonacciego potwierdzane są tutaj przez analizę Ichimoku (linia Kijun-Sen posiada wartość równą 50% poziomu Fibonacciego - 7,76), co może dawać nadzieję na wzrosty podczas kolejnych sesji i jednocześnie koniec korekty.

W przypadku przebicia dolnej linii chmury wygenerowany jednak zostanie silny sygnał sprzedaży i zasięg spadków może sięgnąć nawet wartości okolic 5 zł.

Dzisiaj bardzo lekko przebita została linia sygnału przez linię MACD, nie należy jednak przywiązywać do tego wagi, jeżeli jutro sygnał zostanie anulowany. W przypadku powiększenia spadku sygnał sprzedaży można będzie uznać za wiarygodny.

Pocieszające jest ciągłe osłabienie trendu według wskaźnika ADX. Dopiero wybicie ponad górną linię chmury zapoczątkowałoby prawdopodobnie nowy, silny trend wzrostowy.

Obecnie wydaje się, że w najbliższych dniach roztrzygną się losy spółki, jeśli chodzi o kierunek jej najbliższej wędrówki.

piątek, 17 lutego 2012

S&P 500 = może czas na korektę?


Indeks S&P  kontynuuje jak do tej pory intensywny ruch wzrostowy i odrobił już straty z przełomu sierpnia i września.  Niemniej jednak obecnie kurs zbliża się do kwietniowego szczytu z roku 2011 czyli 1363. Nie jest to poziom, który pokonuje się z marszu, więc moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest "dobicie" na indeksie do 1363 pkt , a następnie ruch powrotny zwiastujący korektę. Poziomami docelowymi korekty powinny być psychologiczne 1300, w gorszym wariancie średnia 100-sesyjna obecnie 1253 pkt, ale jest to bardzo pesymistyczny wariant. Jeśli spojrzeć na nasz rodzimy główny indeks Wig20 to możemy zauważyć tzw. płaską korektę i oczekiwanie na to co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych. Przebicie poziomu 1363 potwierdzi siłę byków i chyba ostatecznie potwierdzi to, że mamy do czynienia z hossą w USA.


czwartek, 9 lutego 2012

DSS - krótka korekta trendu wzrostowego?

Nieunikniona korekta zawitała u DSS tak samo jak i u całego indeksu głównego. Czy już się zakończyła, jaki jest jej potencjalny zasięg?

W zasadzie zasięg korekty wydaje się książkowy – 38 procentowe zniesienie korekcyjne według poziomów Fibonacciego (do poziomu 8,54) zostało już podczas dzisiejszej sesji osiągnięte (minimum dnia na poziomie 8,51). Jest to jednocześnie odbicie od czterodniowej linii asekuracyjnej (minimum 3.02.2012).

Poziomy te potwierdza analiza Ichimoku, gdzie najbliższy opór znajduje się na poziomie 8,63 (linia Tenkan Sen – różowa) i mimo że podczas dzienne sesji został on lekko naruszony, to sesyjnie poziom oporu zostało z nawiązką obroniony.

Spółka cały czas znajduje się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym i dopóki kurs nie przebije poziomu 8,10 (linia trendu i jednocześnie 50% zniesienie Fibonacciego) to należy założyć, że obecnie jesteśmy wciąż świadkami korekty kursu.

Czy niedźwiedziom to wystarczy? Przekonamy się już w najbliższym czasie.